ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Вижте разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО
Вижте становище № АД-3/12.07.2011 г на Министъра на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикуваме и годишен доклад за дейността?

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2010 г, 2011 и 2012 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2013 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2013 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2013 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони 2014 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел
или на телефони: 02 92 37 321 и 02 92 37 345 от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., всеки работен ден.

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"МЕДЕЯ- 2001" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103583915
Отчети за 2008 г на "МЕДЕЯ 2001" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Освободител" 100, управител Мариана Профирова и съставител на отчетите Мариана Профирова
 
"МЕДИА РМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103986535
Годишен финансов отчет за 2011 г на "МЕДИА РМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр Варна ул.Баба Рада 29, представляващ: Росен Димитров Чардаклиев и съставител на отчета Павлета Чардаклийска
 
"МЕДИА-Л" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103984192
Годишен финансов отчет за 2011 г на "МЕДИА-Л" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр Варна ул.Баба Рада 29, представляващ: Росен Димитров Чардаклиев и съставител на отчета Павлета Чардаклийска
 
"МЕДИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107546800
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МЕДИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Братя Бъкстон” 16, представляващ Марияна Тодорова Маринова и съставител на отчетите ЕТ „ИКЦ – Петьо Костов” гр. Севлиево
 
"МЕДИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107546800
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МЕДИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Братя Бъкстон” 16, представляващ Марияна Тодорова Маринова и съставител на отчетите ЕТ „ИКЦ – Петьо Костов” гр. Севлиево
 
"МЕДИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107546800
Отчети за 2007 г на "МЕДИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, обл.Габрово, ул."Братя Бъкстон" 16, управител Марияна Тодорова Маринова и съставител на отчетите Диана Василева Дончева
 
"МЕДИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107546800
Отчети за 2008 г на "МЕДИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Братя Бъкстон” 16, представляващ Марияна Тодорова Маринова и съставител на отчетите ЕТ „ИКЦ – Петьо Костов” гр. Севлиево
 
"МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ- Д-Р ХАДЖОЛЯН";   Булстат/ЕИК: 103956638
Годишни финансови отчети за 2007, 2008 и 2009 г на "МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ- Д-Р ХАДЖОЛЯН", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Шипка" 15, представляващ Ерна Хугас Хаджолян- Латифиян и съставител на отчетите Ася Лечева Паскалева
 
"МЕЛИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103934759
Отчети за 2007 г на "МЕЛИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Александър Малинов" 4, ап.3, управител Ивайло Савев Петров и съставител на отчета Димитричка Панайотова Ненкова
 
"МЕНА СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175506361
Годишен финансов отчет за 2009 г "МЕНА СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Рощок" № 14, ет.3, ап.10, представляващ Дарина Георгиева Дойчева- Христова и съставител на отчетите: Маргарита Георгиева Дасколова
 
"МЕНА СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175506361
Годишен финансов отчет за 2010 г "МЕНА СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Рощок" № 14, ет.3, ап.10, представляващ Дарина Георгиева Дойчева- Христова и съставител на отчетите: Петранка Грозданова Кръстева
 
"МЕНА СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175506361
Отчети за 2008 г на "МЕНА СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Рощок" № 14, ет.3, ап.10, представляващ Дарина Георгиева Дойчева- Христова и съставител на отчетите: Маргарита Георгиева Дасколова
 
"МЕРИ АН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148142633
Отчети за 2007 г на "МЕРИ АН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ст.Заимов" 34, ап.5, управител Атанас Тодоров Костов и съставител на отчетите "КОЛХИДА ПГ" ЕООД
 
"МЕРИ АН" ДЗЗД ;   Булстат/ЕИК: 148142633
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МЕРИ АН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ст.Заимов" 34, ап.5, управител Атанас Тодоров Костов и съставител на отчетите "КОЛХИДА ПГ" ЕООД
 
"МЕРИ АН" ДЗЗД ;   Булстат/ЕИК: 148142633
Отчети за 2008 г на "МЕРИ АН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ст.Заимов" 34, ап.5, управител Атанас Тодоров Костов и съставител на отчетите "КОЛХИДА ПГ" ЕООД
 
"МЕРКУЛОВИ 1" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148055897
Отчети за 2008 г на "МЕРКУЛОВИ 1" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ф. Каниц" 52, вх.2, ап.39, управител Валентин Меркулов и съставител на отчетите Дарина Стоянова
 
"МЕРКУЛОВИ ІІ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148055908
Отчети за 2008 г на "МЕРКУЛОВИ ІІ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ф. Каниц" 52, вх.2, ап.39, управител Валентин Меркулов и съставител на отчетите Дарина Стоянова
 
"МЕРКУЛОВИ" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 103792879
Отчети за 2008 г на "МЕРКУЛОВИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ф. Каниц" 52, вх.2, ап.39, управител Валентин Меркулов и съставител на отчетите Дарина Стоянова
 
"МЕРКУРИЙ ПАШАНОВ" ООД;   Булстат/ЕИК: 103659932
Отчети за 2008 г на "МЕРКУРИЙ ПАШАНОВ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Чипровци" 7, управители Иван Георгиев Пашанов, Иво Иванов Пашанов и Георги Иванов Пашанов и съставител на отчетите Георги Митков Пашанов
 
"МЕТАЛКОМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148001312
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МЕТАЛКОМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дрин" 1, вх.Е, представляващ Николай Киров Ников и съставител на отчета Маргарита Кънева- Тодорова
 
"МЕТЕОР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103935761
Отчети за 2007 г на "МЕТЕОР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Хан Маламир" 12а, управител Ивелин Димитров и съставител на отчетите П.Първанов
 
"МЕХАНИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103585122
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МЕХАНИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ян Хунияд" 7, представляващ Светлан Василев Горанов и съставител на отчетите Кремена Савинова Савова
 
"МЕХАНИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103585122
Годишен финансов отчет за 2011 г на "МЕХАНИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ян Хунияд" 7, представляващ Светлан Василев Горанов и съставител на отчетите Кремена Савинова Савова
 
"МЕХАНИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103585122
Годишен финансов отчет за 2012 г на "МЕХАНИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ян Хунияд" 7, представляващ Светлан Василев Горанов и съставител на отчетите Кремена Савинова Савова
 
"МЕХАНИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103585122
Годишен финансов отчет за 2013 г на "МЕХАНИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ян Хунияд" 7, представляващ Светлан Василев Горанов и съставител на отчетите Кремена Савинова Савова
 
"МЕХАНИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103585122
Отчети за 2008 г на "МЕХАНИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ян Хунияд" 7, представляващ Светлан Василев Горанов и съставител на отчетите Кремена Савинова Савова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Годишен финансов отчет за 2011 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Годишен финансов отчет за 2012 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Годишен финансов отчет за 2013 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Отчети за 2007 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Отчети за 2008 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МИ КОМЕРС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176274364
Годишен финансов отчет за 2012 на "МИ КОМЕРС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ГЕНЕРАЛ ГЕОРГИ ПОПОВ № 27 вх. А ет. 5 ап. 104, представляващ: ИВАН ДИНЧЕВ ИВАНОВ и съставител на отчета: СИМ КОНСУЛТ ООД
 
"МИ КОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103892299
Отчети за 2008 г на "МИ КОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик” бл.307, вх.11, ап.57, управители Мариела Стефчова Атанасова и Иван Тенчев Атанасов и съставител на отчетите Димитричка Кирчева Филизова
 
"МИГ 53" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175986558
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МИГ 53" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 228, вх. 2, представляващ Марин Иванв Господинов и съставител на отчета Анета Христова Станкова
 
"МИДАС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103564886
Отчети за 2008 г на "МИДАС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул "Вайгант" 18, представляващ Драгомир Николаев Василев и съставител на отчетите Георги Пашанов
 
"МИЛКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148049848
Отчети за 2007 г на "МИЛКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление с.Щипско, Варненска област, управител П.Първанов и съставител на отчетите Ирена Тодорова
 
"МИЛКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148049848
Отчети за 2008 г на "МИЛКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление с.Щипско, Варненска област, управител П.Първанов и съставител на отчетите Ирена Тодорова
 
"МИЛУШЕВ И МИЛУШЕВА" Адвокатско дружество;   Булстат/ЕИК: 123686716
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МИЛУШЕВ И МИЛУШЕВА" Адвокатско дружество, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №93, офис 2, представлявано от Евгени Манолов Милушев и съставител на отчета Красимира Атанасова Керцадова.
 
"МИЛУШЕВ И МИЛУШЕВА" Адвокатско дружество;   Булстат/ЕИК: 123686716
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МИЛУШЕВ И МИЛУШЕВА" Адвокатско дружество, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №93, офис 2, представлявано от Евгени Манолов Милушев и съставител на отчета Красимира Атанасова Керцадова.
 
"МИМ-МК ООД" ДЗЗД ;   Булстат/ЕИК: 124606865
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МИМ-МК ООД" ДЗЗД , със седалище и адрес на управление: к.к. "Албена", община Балчик, представляващ Весела Панова и съставител на отчетите Валентина Сърнева
 
"МИМ-МК ООД" ДЗЗД ;   Булстат/ЕИК: 124606865
Отчети за 2008 г на "МИМ-МК ООД" ДЗЗД , със седалище и адрес на управление: к.к. "Албена", община Балчик, представляващ Весела Панова и съставител на отчетите Гинка Григорова
 
"МИМОЗА СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148131423
Отчети за 2008 г на "МИМОЗА СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. “Възраждане” бл.45, вх.6, ап.1, управител Мария Георгиева Янкова и съставител на отчетите Радка Радева Куванджиева
 
"МИМОЗА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175521993
Годишен финансов отчет за 2009 г на "МИМОЗА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. “Възраждане” бл.21, вх.1, ап.19, представляващ Антон Христов и съставител на отчетите Румяна Дечева Рахнева
 
"МИМОЗА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175521993
Годишен финансов отчет за 2010 г на "МИМОЗА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. “Възраждане” бл.21, вх.1, ап.19, представляващ Антон Христов и съставител на отчетите Румяна Дечева Рахнева
 
"МИМОЗА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103965815
Отчети за 2007 г на "МИМОЗА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.139, вх.7, ап.152, управител Мария Дамянова и съставител на отчетите Снежана Иванова Атанасова
 
"Мин-ел инженеринг" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123764570
Годишен финансов отчет за 2009 г на "Мин-ел инженеринг" ДЗЗД, със седалище и адрес на управлени: гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" 127, вх.А, ет. 1, ап. 3, представляващ- Станимир Димитров Тенев и съставител на отчета "Си-ал комерс" ООД
 
"Мин-ел инженеринг" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123764570
Годишен финансов отчет за 2010 г "Мин-ел инженеринг" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. " Х.Д.Асенов" 127, вх.А,ет.1, ап.3, представляващ: Станимир Димитров Тенев и съставител на отчета: Павлина Недялкова Стоянова
 
"Мин-ел инженеринг" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123764570
Годишен финансов отчет за 2011 г "Мин-ел инженеринг" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. " Х.Д.Асенов" 127, вх.А,ет.1, ап.3, представляващ: Станимир Димитров Тенев и съставител на отчета: Павлина Недялкова Стоянова
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в новия ни сайт!