ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Вижте разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО
Вижте становище № АД-3/12.07.2011 г на Министъра на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2012 г, 2013 и 2014 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2015 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2015 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2015 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони 2016 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Търговско представителство "АФНОР ЕНТЕРНАСИОНАЛ";   Булстат/ЕИК: 131253547
Годишен финансов отчет за 2012 г на Търговско представителство "АФНОР ЕНТЕРНАСИОНАЛ", със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 258, вх.А, ап.5, представляващ Ива Монова и съставител на отчетите “КОНСУЛТ ПЛЮС” ЕООД
 
Търговско представителство "АФНОР ЕНТЕРНАСИОНАЛ";   Булстат/ЕИК: 131253547
Годишен финансов отчет за 2013 г на Търговско представителство "АФНОР ЕНТЕРНАСИОНАЛ", със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 258, вх.А, ап.5, представляващ Ива Монова и съставител на отчетите “КОНСУЛТ ПЛЮС” ЕООД
 
Търговско представителство "АФНОР ЕНТЕРНАСИОНАЛ";   Булстат/ЕИК: 131253547
Годишен финансов отчет за 2014 г на Търговско представителство "АФНОР ЕНТЕРНАСИОНАЛ", със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 258, вх.А, ап.5, представляващ Ива Монова и съставител на отчетите “КОНСУЛТ ПЛЮС” ЕООД
 
Търговско представителство "ВИ ШИПС КРЮ ЛИМИТЕД";   Булстат/ЕИК: 102965680
Годишен финансов отчет за 2011 г на Търговско представителство "ВИ ШИПС КРЮ ЛИМИТЕД", със седалище и адрес на управление: Бургас, Ул. Хан Крум 6 ет.4, представляващ Милен Събчев Тодоров и съставител на отчетите Калинка Тодорова Генова
 
Търговско представителство "ВИ ШИПС КРЮ ЛИМИТЕД";   Булстат/ЕИК: 102965680
Годишен финансов отчет за 2012 г на Търговско представителство "ВИ ШИПС КРЮ ЛИМИТЕД", със седалище и адрес на управление: Бургас, Ул. Хан Крум 6 ет.4, представляващ Милен Събчев Тодоров и съставител на отчетите Калинка Тодорова Генова
 
Търговско представителство "ВИ ШИПС КРЮ ЛИМИТЕД";   Булстат/ЕИК: 102965680
Годишен финансов отчет за 2013 г на Търговско представителство "ВИ ШИПС КРЮ ЛИМИТЕД", със седалище и адрес на управление: Бургас, Ул. Хан Крум 6 ет.4, представляващ Милен Събчев Тодоров и съставител на отчетите Калинка Тодорова Генова
 
Търговско представителство "ДЖАЛКО ЛИМИТИД;   Булстат/ЕИК: 131253860
Годишен финансов отчет за 2013 г на Търговско предствавителство "Джалко лимитед", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлужда" 4-6, представляващ: Т.Кордовски и съставител на отчета: Г.Белева
 
Търговско представителство "ДЖАЛКО ЛИМИТИД";   Булстат/ЕИК: 131253860
Годишен финансов отчет за 2012 г на Търговско предствавителство "Джалко лимитед", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлужда" 4-6, представляващ: Т.Кордовски и съставител на отчета: Г.Белева
 
Търговско представителство "ДЖАЛКО ЛИМИТИД";   Булстат/ЕИК: 131253860
Годишен финансов отчет за 2014 г на Търговско предствавителство "Джалко лимитед", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлужда" 4-6, представляващ: Т.Кордовски и съставител на отчета: Г.Белева
 
Търговско представителство "ЗАО Газогидротехника";   Булстат/ЕИК: 175464909
Годишен финансов отчет за 2011 г на Търговско представителство "ЗАО Газогидротехника", със седалище и адрес на управление: гр.София, бл."Стамболийски", 205, офис 201, представляващ Максим Сергеевич Ломтев и съставител на отчета "ОДИТ КОНСУЛТ М" ЕООД
 
Търговско предствавителство "ГРУП МОДЕЛЛМИКС ООД";   Булстат/ЕИК: 175990916
Годишен финансов отчет за 2011 г на Търговско предствавителство "ГРУП МОДЕЛЛМИКС ООД", със седалище и адрес на управление: ГР.СОФИЯ Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ.108 А, ВХ.1, ЕТ.3, АП.9, представляващ и съставител на отчета: ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА МЕЖОХОВА и съставител на отчета: МИЛЕНА ЦВЯТКОВА КОСТОВА
 
Търговско предствавителство "ГРУП МОДЕЛЛМИКС ООД";   Булстат/ЕИК: 175990916
Годишен финансов отчет за 2012 г на Търговско предствавителство "ГРУП МОДЕЛЛМИКС ООД", със седалище и адрес на управление: ГР.СОФИЯ Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ.108 А, ВХ.1, ЕТ.3, АП.9, представляващ и съставител на отчета: ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА МЕЖОХОВА и съставител на отчета: МИЛЕНА ЦВЯТКОВА КОСТОВА
 
Търговско предствавителство "ГРУП МОДЕЛЛМИКС ООД";   Булстат/ЕИК: 175990916
Годишен финансов отчет за 2013 г на Търговско предствавителство "ГРУП МОДЕЛЛМИКС ООД", със седалище и адрес на управление: ГР.СОФИЯ Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ.108 А, ВХ.1, ЕТ.3, АП.9, представляващ и съставител на отчета: ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА МЕЖОХОВА и съставител на отчета: МИЛЕНА ЦВЯТКОВА КОСТОВА
 
Търговско предствавителство "Джалко лимитед";   Булстат/ЕИК: 131253860
Годишен финансов отчет за 2011 г на Търговско предствавителство "Джалко лимитед", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлужда" 4-6, представляващ: Т.Кордовски и съставител на отчета: Балсан ООД- Г.Белева
 
Търговско предствавителство "Джалко лимитед";   Булстат/ЕИК: 131253860
Годишен финансов отчет за 2015 г на Търговско предствавителство "Джалко лимитед", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлужда" 4-6, представляващ: Т.Кордовски и съставител на отчета: Г.Белева
 
ФЛОВЪРС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176858999
Годишен финансов отчет за 2015 г на ФЛОВЪРС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Вердун и представляващ: Мехмедали Юсеинов Юсеинов
 
ФОНДАЦИЯ КЕРИГМА;   Булстат/ЕИК: 175950697
Годишен финансов отчет за 2011 г на ФОНДАЦИЯ КЕРИГМА, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Хан Аспарух 35, представляващ: Валерий Радославов Пърликов и съставител на отчета: Констанца Иванова Александрова
 
ФОНДАЦИЯ ФАРАДЕЙ-НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ;   Булстат/ЕИК: 130219034
Годишен финансов отчет за 2011 г на ФОНДАЦИЯ ФАРАДЕЙ-НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, със седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ 15, СГРАДА НА ОЕБ ШАЛОМ, ОФИС 3, представляващ: МИШЕЛ ИЗРАЕЛ и съставител на отчета: ИВАНКА СТАНЕВА
 
ФОНДАЦИЯ ФАРАДЕЙ-НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ;   Булстат/ЕИК: 130219034
Годишен финансов отчет за 2012 г на ФОНДАЦИЯ ФАРАДЕЙ-НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, със седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ 15, СГРАДА НА ОЕБ ШАЛОМ, ОФИС 3, представляващ: МИШЕЛ ИЗРАЕЛ и съставител на отчета: ИВАНКА СТАНЕВА
 
Фондация "7 АРТ ПЛЮС";   Булстат/ЕИК: 121899548
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация "7 АРТ ПЛЮС", със седалище и адрес на управление: гр.София и представляващ: Мирослава Иванова Иванова
 
Фондация "Анна и Дончо Палавеев";   Булстат/ЕИК: 115004639
Годишен финансов отчет за 2012 г на Фондация "Анна и Дончо Палавеев", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив ул.Петко Каравелов №17, представляващ: Дончо Палавеев и съставител: Цвета Атанасова
 
Фондация "Анна и Дончо Палавеев";   Булстат/ЕИК: 115004639
Годишен финансов отчет за 2013 г на Фондация "Анна и Дончо Палавеев", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив ул.Петко Каравелов №17, представляващ: Дончо Палавеев и съставител: Цвета Атанасова
 
Фондация "ЕРА";   Булстат/ЕИК: 103517833
Годишен финансов отчет за 2012 г на Фондация "ЕРА", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. "Възраждане", бл.20, ет.7, ап.36, представляващ Надя Кольова и съставител на отчета Елизабет Иванова
 
Фондация "ЕРА";   Булстат/ЕИК: 103517833
Годишен финансов отчет за 2013 г на Фондация "ЕРА", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. "Възраждане", бл.20, ет.7, ап.36, представляващ Надя Кольова и съставител на отчета Елизабет Иванова
 
Фондация "ЕРА";   Булстат/ЕИК: 103517833
Годишен финансов отчет за 2014 г на Фондация "ЕРА", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. "Възраждане", бл.20, ет.7, ап.36, представляващ Надя Кольова и съставител на отчета Елизабет Иванова
 
Фондация "ЕРА";   Булстат/ЕИК: 103517833
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация "ЕРА", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. "Възраждане", бл.20, ет.7, ап.36, представляващ Надя Кольова и съставител на отчета Елизабет Иванова
 
Фондация "ЕРА";   Булстат/ЕИК: 103517833
Отчети за 2011 г на Фондация "ЕРА", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. "Възраждане", бл.20, ет.7, ап.36, представляващ Надя Кольова
 
Фондация "Италианците и приятелите на Италия в България";   Булстат/ЕИК: 176679312
Годишен финансов отчет за 2014 г на Фондация "Италианците и приятелите на Италия в България", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."К.Величков" 13, представляващ: Клаудио Антонио Кифи и съставител на отчета: Зорница Петрова
 
Фондация "ПРИОРИТЕТИ";   Булстат/ЕИК: 121817211
Годишен финансов отчет за 2012 г наФондация "ПРИОРИТЕТИ", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Верила"1, представляващ: Николай Ненчев и съставител на отчета: Д.Димитрова
 
Фондация "Родова памет";   Булстат/ЕИК: 176352457
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация "Родова памет", със седалище и адрес на управление: гр.Оряхово, ул.АРХ.ЦОЛОВ №77, ет.3, ап.7 и представляващ: ПЕТЯ КРУМОВА ВАСИЛЕВА
 
Фондация "Свети Иван Рилски";   Булстат/ЕИК: 176241873
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация "Свети Иван Рилски" със седалище и адрес на управление: гр.Левски, ул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ №5, бл.3, ет.1 и представляващ: ЕЛИЗА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
 
Фондация Безгрижно Детство;   Булстат/ЕИК: 175550308
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация Безгрижно Детство, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , Трайко Китанчев 3 и представляващ: Стоянка Гавраилова
 
Фондация с дейност в частна полза СТЕВЕЛ;   Булстат/ЕИК: 175505544
Годишен финансов отчет за 2014 г на Фондация с дейност в частна полза СТЕВЕЛ, със седалище и адрес на упраление: гр. Пловдив, ул. Родопи № 16, ет.5, ап.7, представляващи: Велислава Христова Христова-Горчева и Стефан Димитров Горчев и съставител на отчета: Иван Станев
 
Фондация с дейност в частна полза СТЕВЕЛ;   Булстат/ЕИК: 175505544
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация с дейност в частна полза СТЕВЕЛ, със седалище и адрес на упраление: гр. Пловдив, ул. Родопи № 16, ет.5, ап.7, представляващи: Велислава Христова Христова-Горчева и Стефан Димитров Горчев и съставител на отчета: Актив Проджект ООД
 
Фондация с дейност в частна полза СТЕДГОР;   Булстат/ЕИК: 176625920
Годишен финансов отчет за 2014 г на Фондация с дейност в частна полза СТЕДГОР., със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Киев № 22, ет.5, ап.9; представляващ: Стефан Димитров Горчев и съставител на отчета: Иван Станев
 
Фондация с дейност в частна полза СТЕДГОР;   Булстат/ЕИК: 176625920
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация с дейност в частна полза СТЕДГОР., със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Киев № 22, ет.5, ап.9; представляващ: Стефан Димитров Горчев и съставител на отчета: Актив Проджект ООД
 
ЧДГ Дъга от мечти ;   Булстат/ЕИК: 115854573
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЧДГ Дъга от мечти, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. Брашлян 2 и представляващ: Любена Денизова
 
“АВТОЕКСПЕРТ” ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175478887
Годишен финансов отчет за 2010 г “АВТОЕКСПЕРТ” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 33, представляващ Борянка Любенова Огнева и съставител на отчетите Виолета Стойчева Кирчева
 
“АВТОЕКСПЕРТ” ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175478887
Годишен финансов отчет за 2011 г “АВТОЕКСПЕРТ” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 33, представляващ Борянка Любенова Огнева и съставител на отчетите Виолета Стойчева Кирчева
 
“ДИ-ИВ” ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103871077
Годишен финансов отчет за 2011 г на “ДИ-ИВ” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Антон Франгя" 9, представляващи: Ивелина Димитрова и Даниела Христова и съставител на отчета Сн. Димова
 
“ЕЛ Ю” ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103603079
Годишен финансов отчет за 2013 г на “ЕЛ Ю” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Македония" 102, вх.В, ет.4, представляващ и съставител на отчета: Елена Желязкова
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в новия ни сайт! 
Начална страница
Страница: 31 / 31
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31