ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Вижте разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО
Вижте становище № АД-3/12.07.2011 г на Министъра на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикуваме и годишен доклад за дейността?

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2010 г, 2011 и 2012 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2013 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2013 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2013 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони 2014 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел
или на телефони: 02 92 37 321 и 02 92 37 345 от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., всеки работен ден.

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"ПАРТНЕРС 2007" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 124700065
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПАРТНЕРС 2007" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. "Белмекен" 2, представляващ Петър Пенков Матеев и съставител на отчетите Недка Георгиева Нешева
 
"ПАРТНЕРС 2007" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 124700065
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПАРТНЕРС 2007" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. "Белмекен" 2, представляващ Петър Пенков Матеев и съставител на отчета Недка Георгиева Нешева
 
"ПАРТНЕРС 2007" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 124700065
Отчети за 2007 г на "ПАРТНЕРС 2007" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. "Белмекен" 2, представляващ Петър Пенков Матеев и съставител на отчетите Петър Пенков Матеев
 
"ПАРТНЕРС 2007" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 124700065
Отчети за 2008 г на "ПАРТНЕРС 2007" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. "Белмекен" 2, представляващ Петър Пенков Матеев и съставител на отчетите Недка Георгиева Нешева
 
"ПАС-КО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175886586
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПАС-КО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Георги Велчев 9, представляващ Коста Т.Ангелов и съставител на отчета Валентина Павлова
 
"ПАУНОВ 69" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148084151
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПАУНОВ 69" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ГР.ВАРНА КВ.АСПАРУХОВО УЛ.СТЕНКА РАЗИН 1 ЕТ.2 АП.4, представляващ: НИКОЛАЙ ПАУНОВ
 
"ПАУНОВ- 69" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148084151
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПАУНОВ- 69" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: Варна, бул. Народни будители 9, представляващ и съставител на отчета Николай Паунов
 
"ПЕИ- ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103834985
Годишен финансов отчет за 2009 гна "ПЕИ- ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.48, вх.2, ап.32, управител Петранка Атанасова Минчева и съставител на отчетите Паска Мавродиева
 
"ПЕИ- ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103834985
Отчети за 2007 г на "ПЕИ- ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.48, вх.2, ап.32, управител Петранка Атанасова Минчева и съставител на отчетите Пенка Пенчева Пенева
 
"ПЕЛАЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 12761114
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПЕЛАЯ" ДЗЗД, със седалище гр.Велики Преслав, представляващ и съставитл на отчета Петранка Енчева Тодорова
 
"ПЕНЕВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175554915
Годишни финансови отчети за 2008 и 2009 г на "ПЕНЕВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Г. Живков" 52, представляващ Радослава Николова Пенева- Захариева и съставител на отчетите Биляна Нанова Павлова
 
"ПЕПИТА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148132945
Годишен финансов отчет за 2009 гна "ПЕПИТА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Княз Борис І" 29, управител Петранка Цанева и съставител на отчетите Ивона Тодорова
 
"ПЕПИТА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148132945
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПЕПИТА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Княз Борис І" 29, управител Петранка Цанева и съставител на отчетите Ивона Тодорова
 
"ПЕПИТА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148132945
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПЕПИТА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Княз Борис І" 29, управител Петранка Цанева и съставител на отчетите Галина Димова
 
"ПЕПИТА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148132945
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ПЕПИТА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Горен Чифлик, ул.Явор 1, управител Петранка Цанева и съставител на отчетите Галина Димова
 
"ПЕПИТА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148132945
Отчети за 2007 г на "ПЕПИТА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Княз Борис І" 29, управител Петранка Цанева и съставител на отчетите Ивона Тодорова
 
"ПЕПИТА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148132945
Отчети за 2008 г на "ПЕПИТА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Княз Борис І" 29, управител Петранка Цанева и съставител на отчетите Ивона Тодорова
 
"ПЕРСИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103893458
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПЕРСИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Отец Паисий" 38, вх.3, ап.5, управител Сохеил Хаджирезаголи, съставител на отчетите "ВИ ЕНД СИ" ООД
 
"ПЕРСИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103893458
Отчети за 2007 г на "ПЕРСИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Отец Паисий" 38, вх.3, ап.5, управител Сохеил Хаджирезаголи, съставител на отчетите "ВИ ЕНД СИ" ООД
 
"ПЕРСИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103893458
Отчети за 2007 г на "ПЕРСИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Отец Паисий" 38, вх.3, ап.5, управител Сохеил Хаджирезаголи, съставител на отчетите "ВИ ЕНД СИ" ООД
 
"ПЕРФЕКТ МОБИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103773448
Отчети за 2008 г на "ПЕРФЕКТ МОБИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."София" 28, ет.1, представляващ Силвия Ковачева и съставител на отчет Владимир Караджилов
 
"ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103916832
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Чайка", бл. 64, ет. 6, ап. 21, представляващ Димитър Йорданов Димитров и съставител на отчетите Румяна Дечева Рахнева
 
"ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103916832
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Чайка", бл. 64, ет. 6, ап. 21, представляващ Димитър Йорданов Димитров и съставител на отчетите Румяна Дечева Рахнева
 
"ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103916832
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Чайка", бл. 64, ет. 6, ап. 21, представляващ Димитър Йорданов Димитров и съставител на отчетите Румяна Дечева Рахнева
 
"ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103916832
Отчети за 2008 г на "ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Чайка", бл. 64, ет. 6, ап. 21, представляващ Димитър Йорданов Димитров и съставител на отчетите Румяна Дечева Рахнева
 
"ПЕРФЕКТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103789790
Отчети за 2007 г на "ПЕРФЕКТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ф.Ж.Кюри" 51, вх.Г, управител Румяна Добрева и съставител на отчетите Румяна Добрева
 
"ПЕРФЕКТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103789790
Отчети за 2008 г на "ПЕРФЕКТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ф.Ж.Кюри" 51, вх.Г, управител Румяна Добрева и съставител на отчетите Румяна Добрева
 
"ПЕТКОВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103846985
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПЕТКОВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, кв."Трошево", бл.143, вх.5 , ет.8 , ап.93, представляващ Артюн Степан Киркоров
 
"ПЕТКОВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103869701
Отчети за 2007 на "ПЕТКОВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Н.Козлев" 28, управител Даринка Петкова и съставител на отчетите Даниела Иванова
 
"ПЕТКОВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103869701
Отчети за 2008 на "ПЕТКОВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Н.Козлев" 28, управител Даринка Петкова и съставител на отчетите Даниела Иванова
 
"ПЕТРОВ И ДАЧЕВА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148026283
Отчети за 2007 г на "ПЕТРОВ И ДАЧЕВА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ев.Георгиев" 21, ап.54, управител Петър Петров и съставител на отчетите Ивона Тодорова
 
"ПЕФ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103867940
Годишен финансов отчет за 2009 г "ПЕФ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дрин" 1, вх.Д, ап.41, управител Петранка Даскалова и съставител на отчетите Петранка Даскалова
 
"ПЕФ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103867940
Отчети за 2007 г на "ПЕФ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дрин" 1, вх.Д, ап.41, управител Петранка Даскалова и съставител на отчетите Иван Петков
 
"ПЕФ" ДЗЗД ;   Булстат/ЕИК: 103867940
Отчети за 2008 г на "ПЕФ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дрин" 1, вх.Д, ап.41, управител Петранка Даскалова и съставител на отчетите Петранка Даскалова
 
"ПЕЩЕРА СКИНГ" АД;   Булстат/ЕИК: 112645180
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПЕЩЕРА СКИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Пещера, ул."Г. Зафиров" 29
 
"ПИ ЕНД ВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175847918
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПИ ЕНД ВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул."Шар" 18, представляващ Пламена Иванова и съставител на отчета Диана Русева
 
"ПИКЧЪРС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 125567244
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПИКЧЪРС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул.В.Левски 13, представляващ Георги Димитров и съставител на отчетите СК "АКАУНТ" ООД
 
"ПИНК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103847336
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПИНК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: .Варна , кв.Трошево, бл.20, вх.Б, ет.3, ап.7, представляващ Петранка Сивкова Димитрова и съставител на отчетите Павлина Янева
 
"ПИНК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103847336
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ПИНК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: .Варна , кв.Трошево, бл.20, вх.Б, ет.3, ап.7, представляващ Петранка Сивкова Димитрова и съставител на отчетите Павлина Янева
 
"ПИНК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103847336
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ПИНК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: .Варна , кв.Трошево, бл.20, вх.Б, ет.3, ап.7, представляващ Петранка Сивкова Димитрова и съставител на отчетите Павлина Янева
 
"ПИНК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103847336
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ПИНК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: .Варна , кв.Трошево, бл.20, вх.Б, ет.3, ап.7, представляващ Петранка Сивкова Димитрова и съставител на отчетите Павлина Янева
 
"ПИНК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103847336
Годишен финансов отчет за 2013 г на "ПИНК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: .Варна , кв.Трошево, бл.20, вх.Б, ет.3, ап.7, представляващ Петранка Сивкова Димитрова и съставител на отчетите Павлина Янева
 
"ПИРИН ПРОДУКТ ХОЛДИНГ" АД;   Булстат/ЕИК: 101148896
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПИРИН ПРОДУКТ ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Елисавета Багряна" 11, ет.1, ап.4, представляващ Костадин Пиперевски, съставител на отчета "Динамик консулт" ООД и одитор Пламен Спасов
 
"ПИРИНСНАБ" АД;   Булстат/ЕИК: 811161863
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПИРИНСНАБ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, кв."Грамада", представляващ Костадин Пиперевски, съставител на отчета "ДИНАМИКА КОНСУЛТ" ООД и одитор Пламен Спасов
 
"ПИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103855258
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл. 106, представляващ Петко Плачков и съставител на отчета Людмила Павлова
 
"ПКК ПЕРФЕКТ ИНС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103784544
Годишен финансов отчет за 2009 г "ПКК ПЕРФЕКТ ИНС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.301, вх.11, ет.4, представляващ Николина Василева Митева и съставител на отчетите Светлана Борисова Кирова
 
"ПКК ПЕРФЕКТ ИНС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103784544
Отчети за 2008 г на "ПКК ПЕРФЕКТ ИНС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.301, вх.11, ет.4, представляващ Николина Василева Митева и съставител на отчетите Светлана Борисова Кирова
 
"ПЛАМ ГРУП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123748516
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ПЛАМ ГРУП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" 59, вх.Б, ет. 1, ап. 3, представляващ- Тенчо Иванов Тенев и съставител на отчета "Си-ал комерс" ООД
 
"Перуци 3 БГ" ООД;   Булстат/ЕИК: BG175089925
Отчети за 2008 г на "Перуци 3 БГ" ООД, ДДС № BG175089925, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Връбница 1, бл.519, управител Андрей Николов и съставител на отчетите Цветанка Йорданова
 
"Перфект Авто 1" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148097992
Годишен финансов отчет за 2010 г на "Перфект Авто 1" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Радост" 51, вх.Е, ет.4, ап.72, представляващ: Светлозар Желязков Колев и съставител на отчета: Ваня Жекова Стефанова
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в новия ни сайт!